Fråga:
Varför finns det nu bara en Salmonella-art?
user132
2011-12-15 19:28:53 UTC
view on stackexchange narkive permalink

En gång såg jag en gammal mikrobiologibok som redogjorde för den ganska färgstarka världen av enterobakterier. Speciellt Salmonella stod ut, eftersom det verkade finnas många arter: typhi / typhosa , paratyphi , gallinarum , typhimurium , choleraesuis och en hel massa andra som jag nu har glömt.

Bläddrar igenom en nyare bok verkar det nu som om alla dessa "arter" samlades under choleraesuis (och nu mer nyligen enterica ), med alla dessa arter som degraderats till "stammar" (eller kanske skulle jag använda den nuvarande termen konst, "serovar"). Tyvärr gav boken inte så mycket att förklara om denna sammanslagning.

Så varför finns det nu bara S. enterica ? Om " S. typhi " bara är en serovar, varför används artsnamnet fortfarande i litteraturen?

Två svar:
#1
+17
Nick T
2011-12-15 19:53:33 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Enkelt uttryckt, gamla vanor dör hårt; läkare och annan medicinsk personal har vuxit upp med de gamla artbeteckningarna så kommer att fortsätta att använda dem. Detta är något omvänd av fallet med E. coli , där 80-90% av genomet är variabelt över stammar.

Lin-Hui ger en kort historik, där stammar identifierades tidigt fick specifika namn inom Salmonella som typhi , typhimurium , panama osv. 1966 föreslogs att klumpa ihop serovar bland tre arter S.choleraesuis , S. typhosa och S. kauffmannii . Strax därefter 1972 med tillkomsten av DNA-tekniker visades det att de verkligen borde staplas ihop. Det finns ett undantag, Salmonella choleraesuis subsp. bongori , separerad 1989.

Trevlig undersökningsartikel! (Även övergången från * choleraesuis * till * enterica * diskuteras.) Tack för detta. Jag tror att du menade "* typhosa *" istället för "* thphosa *".
@J.M. förmodligen ... det är felstavat i recensionen dock `: /`
#2
+4
Alexander Galkin
2011-12-15 19:51:31 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Öppna bara Wikipedia, din fråga är besvarad där:

Ursprungligen namngavs varje Salmonella-art enligt kliniska överväganden, [15] t.ex. Salmonella typhi- murium (tyfusfeber från mus), S. cholerae-suis (hog cholera). Efter det att man insåg att värdspecificitet inte fanns för många arter, fick nya stammar (eller serovar, förkortning för serologiska varianter) artnamn beroende på den plats där den nya stammen isolerades. Senare ledde molekylära fynd till hypotesen att Salmonella bara bestod av en art, [16] S. enterica, och serovaren klassificerades i sex grupper, [17] varav två är medicinskt relevanta. Men eftersom denna nu formaliserade nomenklatur [18] [19] inte överensstämmer med den traditionella användning som är känd för specialister inom mikrobiologi och infektologer, är den traditionella nomenklaturen vanlig. För närvarande finns det två erkända arter: S. enterica och S. bongori, med sex huvudunderarter: enterica (I), salamae (II), arizonae (IIIa), diarizonae (IIIb), houtenae (IV) och indica (VI [20] Historiskt sett var serotyp (V) bongori, som nu anses vara sin egen art. Serovar-klassificeringen av Salmonella baseras på klassificeringsschemat Kauffman-White som gör det möjligt att skilja serologiska sorter från varandra. Nyare metoder för Salmonella-typning och subtypning inkluderar genombaserade metoder såsom pulserande fältgelelektrofores (PFGE), Multipel Loci VNTR-analys (MLVA), Multilokus-sekvenstypning (MLST) och (multiplex) PCR-baserade metoder. / p>

Skön. Vad var dessa "molekylära upptäckter" som hjälpte till att sammanställa alla dessa * Salmonella * "-arter" (jag har inte tillgång till tidskriftsartikeln kopplad till)? Och varför används fortfarande "* S. typhi *" istället för "* S. enterica * serovar * typhi *"?


Denna fråga och svar översattes automatiskt från det engelska språket.Det ursprungliga innehållet finns tillgängligt på stackexchange, vilket vi tackar för cc by-sa 3.0-licensen som det distribueras under.
Loading...